Pravilnik Takmičenja

DANUBE 1255 – Pravilnik Takmičenja

 

Svojom prijavom na takmičenje, svaki  učesnik prihvata sledeća pravila:

 

 1. Učešće na takmičenju je dozvoljeno svim maketarima, bez obzira na iskustvo u hobiju. Dozvoljeno je zastupanje na takmičenju.
 2. Takmičar može prijaviti neograničen broj maketa po kategoriji.
 3. Takmičari moraju popuniti prijavni list, čija je glavna uloga da precizno definiše izloženu maketu.

 

 1. Svaki učesnik je saglasan da se njegove fotografije i fotografije njegovih maketa mogu publikovati u štampanoj ili digitalnoj formi u medijima ili na internet stranicama organizatora. Organizator zadržava pravo objavljivanja fotografija svih maketa prijavljenih za učešće na takmičenju DUNAV 1255 u promotivne svrhe.

 

 1. Takmičarska taksa je u iznosu od: 300 RSD/3-€ po učesniku. Juniori i kadeti ne podležu plaćanju takmičarske takse.

 

SUDIJE:

 

 1. Članovi žirija mogu uzeti učešće u takmičenju ali ne mogu suditi u kategorijama u kojima imaju prijavljene svoje takmičarske makete.

 

 1. Broj i sastav sudijskog žirija prema kategorijama biće definisan od strane organizatora takmičenja.

 

 1. Na odluke žirija nije moguće uložiti prigovor ili žalbu.

 

 

SUĐENJE:

 

 1. Za svaku kategoriju, sudije će prema svom iskustvu i kompetenciji izvršiti rangiranje maketa.
 2. Nije određen broj maketa koje će biti nagrađene u pojedinoj kategoriji, već je to diskreciono pravo sudijskog žirija.
 3. Makete će biti ocenjene kao “Nagrađuje se” i “Sviđa nam se”. Neće biti rangiranja za prvo-drugo-treće mesto.
 4. Takmičar može biti nagrađen za samo jednu maketu po kategoriji.
 5. Makete prijavljene u pogrešnu kategoriju, biće od strane žirija svrstane u pripadajuću kategoriju.

 

 1. Publikovani rezultati takmičenja su konačni i neopozivi.

 

 1. Najbolje ocenjene makete će biti nagrađene prigodnim plaketama.

 

Specijalne kategorije:

Specijalne kategorije se određuju na godišnjem nivou i vezane su za istorijski period, datume, poznate tipove letelica ili tehnike kao i pojedine istorijske ličnosti. U specijalnim kategorijama učešće mogu uzeti sve makete koje odgovaraju propozicijama specijalnih kategorija, a  istovremeno se mogu takmičiti i u svojoj pojedinačnoj kategoriji. Za prijavu makete u specijalnoj kategoriji, potrebno je  to označiti u određeno polje na prijavnom listu.

 

Jedina STALNA SPECIJALNA KATEGORIJA je „Komandant Aleksandar Berić” kojom MKNS-IPMS Novi Sad želi da oda počast komandantu monitora „Drava” i svim članovima posade zbog njihovog ljudskog i profesionalnog držanja u odsudnim trenucima aprila 1941.godine. Takođe, na ovaj način želimo da čvršće povežemo našu rečnu Dunavsku tradiciju od starih Šajkaša do današnjih dana kao i da podstaknemo veću pažnju maketara na „vodeni” deo našeg hobija.

Zbog pijeteta prema samom činu i delu komandanta Aleksandra Berića i njegove posade, doneli smo odluku da ustanovimo ovu kategoriju kao stalnu i time nagradimo najbolje urađenu maketu savezničkog plovila iz II svetskog rata.

 

Ove godine specijalne kategorije su sledeće :

-„Komandant Aleksandar Berić“ za najbolji saveznički brod u periodu II svetskog rata

 

– Najbolja maketa Jugoslovenske armije iz vremena NATO agresije 1999. godine – za najbolju maketu na tu temu.

 

– Najbolja maketa NATO alijanse iz vremena NATO agresije 1999. godine – za najbolju maketu na tu temu.

 

– Najbolja maketa na temu Velikog rata

 

Posebne nagrade

Osim  regularnih kategorija, posebne nagrade biće dodeljene za:

Best of the show – Najlepše urađena i prezentovana maketa na takmičenju DUNAV 1255.

Ostale posebne kategorije organizator ima pravo da proglasi na samom takmičenju.

Izložba maketa

Moguće je izložiti svoje makete , koje želite da prikažete i na netakmičarskom delu izložbe. U slučaju izlaganja maketa morate se najaviti organizatoru takmičenja unapred preko maila da bi pripremio potrebne stolove.

 

Makete se mogu preuzeti od 15h, a ceremonija dodele nagrada je u 16.00 časova.

Organizacioni tim DUNAV 1255