Pravilnik Takmičenja

DUNAV 1255 – Pravilnik Takmičenja

Svojom prijavom na takmičenje, svaki  učesnik prihvata sledeća pravila:

1. Učešće na takmičenju je dozvoljeno svim maketarima, bez obzira na iskustvo u hobiju. Dozvoljeno je zastupanje na takmičenju.
2. Takmičar može prijaviti neograničen broj maketa po kategoriji.
3. Takmičari moraju popuniti prijavni list, čija je glavna uloga da precizno definiše izloženu maketu.

4. Svaki učesnik je saglasan da se njegove fotografije i fotografije njegovih maketa mogu publikovati u štampanoj ili digitalnoj formi u medijima ili na internet stranicama organizatora. Organizator zadržava pravo objavljivanja fotografija svih maketa prijavljenih za učešće na takmičenju DUNAV 1255 u promotivne svrhe.

5. Svaki takmičar koji prijavljuje model na takmičenje, mora biti i njegov jedini graditelj. .

6. Takmičarska taksa u iznosu od: 200RSD/2-€ po učesniku. Juniori i kadeti ne podležu plaćanju takmičarske takse.

SUDIJE:

1. Članovi žirija mogu uzeti učešće u takmičenju ali ne mogu suditi u kategorijama u kojima imaju prijavljene svoje takmičarske makete.

2. Broj i sastav sudijskog žirija prema kategorijama biće definisan od strane organizatora takmičenja.

3. Na odluke žirija nije moguće uložiti prigovor ili žalbu.

SUĐENJE:

1. Za svaku kategoriju , sudije će prema svom iskustvu i kompetenciji izvršiti rangiranje maketa.
2. Nije određen broj maketa koje će biti nagrađene u pojedinoj kategoriji , već je to diskreciono pravo sudijskog žirija.
3. Makete će biti ocenjene kao “Nagrađuje se” i “Sviđa nam se”. Neće biti rangiranja za prvo-drugo-treće mesto.
4. Takmičar može biti nagrađen za samo jednu maketu po kategoriji.
5. Makete prijavljene u pogrešnu kategoriju, biće od strane žirija svrstane u pripadajuću kategoriju.

6. Publikovani rezultati takmičenja su konačni i neopozivi.

7. Najbolje ocenjene makete će biti nagrađene prigodnim plaketama i diplomama.

Specijalne kategorije:
Specijalne kategorije se određuju na godišnjem nivou i vezane su za istorijski period, datume, poznate tipove letelica ili tehnike kao i pojedine istorijske ličnosti. U specijalnim kategorijama učešće mogu uzeti sve makete koje odgovaraju propozicijama specijalnih kategorija, a istovremeno se mogu takmičiti i u svojoj pojedinačnoj kategoriji. Za prijavu makete u specijalnoj kategoriji, potrebno je to označiti u određeno polje na prijavnom listu.

Jedina STALNA SPECIJALNA KATEGORIJA je „Komandant Aleksandar Berić” kojom MKNS-IPMS Novi Sad želi da oda počast komandantu monitora „Drava” i svim članovima posade zbog njihovog ljudskog i profesionalnog držanja u odsudnim trenucima aprila 1941.godine. Takođe, na ovaj način želimo da čvršće povežemo našu rečnu Dunavsku tradiciju od starih Šajkaša do današnjih dana kao i da podstaknemo veću pažnju maketara na „vodeni” deo našeg hobija.
Zbog pijeteta prema samom činu i delu komandanta Aleksandra Berića i njegove posade, doneli smo odluku da ustanovimo ovu kategoriju kao stalnu i time nagradimo najbolje urađenu maketu savezničkog plovila iz II svetskog rata.

Ove godine specijalne kategorije su sledeće :
-„Komandant Aleksandar Berić“ za najbolji saveznički brod u periodu II svetskog rata

– “BANZAI” za najbolju maketu sa temom Japan WWII

Posebne nagrade
Osim regularnih kategorija, posebne nagrade biće dodeljene za.
Best of the show – Najlepše urađena i prezentovana maketa na takmičenju DUNAV 1255.
Nagrada Maketar mask – Najbolje er brašom obojena maketa , 3 najbolje makete biće nagrađene kolekcijom Maketar Mask air brush maski..
Best resin model – Najbolje urađena resinska maketa , 3 najbolje makete biće nagrađene Aeropoxy resin maketama.
Izložba maketa
Moguće je izložiti svoje makete , koje želite da prikažetei na ne takmičarskom delu izložbe . Za prijavu koristite poseban list (Prijava za izložbu) koji će te priložiti uz izloženu maketu na stolu određenom za izložbu.
Svaki učesnik snosi odgovornost za izlaganje svoje makete (posebno u slučaju oštećenja ili gubitka). Svojim prijavljivanjem na takmičenje , učesnik prihvata izuzeće organizatora od svake odgovornosti za moguću štetu. Sa svoje strane, organizator će obezbediti redarsku službu i video nadzor nad celim izložbeno takmičarskim prostorom tokom trajanja takmičenja, kako bi sprečio i na najmanju moguću meru sveo mogućnost gubitka ili oštećenja eksponata.
Organizator zadržava pravo da isključi ili diskvalifikuje svaku maketu koja ne zadovoljava ustaljene moralne, zakonske ili norme dobrog ukusa.

Makete prijavljene na takmičenje, ne mogu se preuzeti sa svojih takmičarskih pozicija pre ceremonije dodele nagrada i zatvaranja takmičenja u 17.00 časova. Svaku maketu koja bude pre toga uklonjena, organizator će diskvalifikovati .

Organizacioni tim DUNAV 1255